VÄLKOMMEN TILL LEKAB I LINKÖPING

Ett företag i mark- och anläggningsbranchen

Ett företag i mark- och anläggnings-branchen

För oss på LEKAB i Linköping är professionalitet alltid en självklarhet

ERFARENHET

Professionalitet

Våra tjänster

Vi jobbar uteslutande mot kommuner och företag och kan utföra alla typer av markarbeten. Några exempel på arbeten vi gärna åtar oss är :

Vägbyggnation

Vägbyggnation

Ledningsarbeten

Ledningsarbeten

Mätteknik

arbetare

Finplanering

Finplanering

Exploatering

Exploatering områden

Projektering

Projektering

Grundläggning

Grundläggningsarbeten

Lekplats

Lekplatser
Om oss

Vi är ett väletablerat mark- och anläggningsföretag som utför de flesta arbeten inom vår bransch för kommuner och företag.

Vi levererar kvalitetsarbete till konkurrenskraftiga priser, och gör allt för att hålla avtal och leveranstider.

Följ oss på sociala medier

Följ oss på våra sociala medier för att ta del av vår vardag och våra senaste händelser.