Om oss

Lekabs historia startade redan år 1988 då entreprenadverksamheten friköptes från ett av Linköpings större åkeriföretag, Sellbergs Transporter AB.

Det var den arbetsledande personalen på Sellbergs som övertog verksamheten i egen regi och startade Lekab. Under de senaste åren har det skett en generationsväxling i företaget, men grundarna av Lekab är fortsatt verksamma i företaget.

Vi har under våra ”egna år” arbetat för att skapa en profil som ett seriöst arbetande företag och har inte inriktat oss på att i första hand växa, utan vi har i stället eftersträvat en konsolidering av företaget samtidigt som vi vill kännetecknas som ett lokalt företag med kvalitetsansvar. Vår inriktning har således varit att finna kunder som värdesätter förhållandet mellan rätt pris till rätt kvalitet. Under senare tid har även tillkommit de krav som numera ställs på en god miljöpolicy och som utgör en alltmer väsentlig faktor i samhällsbilden. Vi har en klar målsättning att hålla en hög profil såväl vad avser kvalitet som miljö.

Bild med flagga

Vi erbjuder

För oss på LEKAB i Linköping är professionalitet alltid en självklarhet. Det spelar ingen roll hur stort eller litet arbetet är.

Läs mer...

Hitta till oss!

LEKAB i Linköping         
Besöksadress:
Smedstad Djurgården 1
585 98 LINKÖPING
Tel 013-31 02 96

Mer info...